Traffic Design creëert nieuwe wegen voor een veilige verkeer- en leefomgeving. Schakel mij in voor grondig en vernieuwend verkeerskundig ontwerp, advies en onderzoek.

De ruimtelijke ordening en het ontwerp van het wegennet bepalen in grote mate het verkeersgedrag. Traffic Design ontwerpt voor u wegen, kruispunten en rotondes met oog voor de functie van de weg en zijn omgeving. Het resultaat is een omgeving waarin doorstroming, veiligheid en leefbaarheid hand in hand gaan. Naast ontwerp- en presentatietekeningen brengt Traffic Design de toekomstige situatie in beeld met een artist impression of 3D- simulatie.

Mensen en onze omgeving zijn voortdurend in beweging. Traffic Design adviseert hoe bestaande verkeerssituaties beter en veiliger kunnen en hoe nieuwe verkeersstromen de juiste ruimte krijgen. Een goede ordening van het verkeer vraagt om een grondige analyse van verkeersstromen, de omgeving en het gedrag van weggebruikers. Mijn kracht is om breder te kijken en logische verbanden te leggen tussen het verkeer en de omgeving. Traffic Design vindt nieuwe wegen voor een betere verkeer- en leefomgeving.

Hoeveel verkeer brengt een nieuwe woonwijk met zich mee? Hoe stroomt het verkeer door uw gemeente? Waar parkeren bezoekers van het centrum? En wat zijn de knelpunten voor fietsers en mindervaliden? Of het nu gaat om de onderbouwing van nieuw beleid, een verkeersmaatregel of een bestemmingsplan, Traffic Design brengt de verkeerssituatie voor u in kaart. Ik vertaal de resultaten naar heldere en concrete adviezen. Kortom: u krijgt inzicht in de verkeerssituatie en handvatten om alles in beweging te zetten.

Welke gemeentes zijn in beweging?

Krijg inspiratie voor beter verkeer.

Veilige schoolzones

Veilige schoolzones

Ontwerp en gedragsbeïnvloeding

Schakelzone in Geldermalsen

Schakelzone in Geldermalsen

Ontwerp en variantenstudie

Inpassing bushaltes Kanaaldijk

Inpassing bushaltes Kanaaldijk

Advies en ontwerp

Is úw verkeer klaar voor de toekomst?